Teamcoaching


Op weg naar een high-performing teamOp weg naar een high-performing team?

Wilt u…
  • als team ontwikkelen naar een high-performing team binnen haar taak en context?
  • inzicht krijgen in welke ontwikkelfase het team verkeert en wat dit van een ieder vraagt?
  • persoonlijke en gemeenschappelijke talenten, drijfveren en competenties binnen het team ten volle benutten en elkaar in ieders kracht zetten?
  • alert zijn op kwetsbare kracht en valkuilgedrag van het team en hoe hierop te anticiperen?
  • de patronen en groepsdynamiek binnen het team begrijpen?
  • als team samenwerken met een gezonde balans tussen bezieling en zakelijkheid?
  • in werkelijke dialoog gaan over wat ertoe doet?

Teamcoaching kan maken dat een groep individuen ook werkelijk als team gaat functioneren. Een team kan je niet bouwen, zoals het veelgebruikte woord teambuilding veronderstelt. Alhoewel in onze taal niet bekend, zou ’teamen’ een werkwoord moeten zijn. Een echt team te zijn vraagt van de teamleden een actieve betrokkenheid. Zij zullen dit met elkaar moeten doen en zijn daarin van elkaar afhankelijk. Wanneer ieder zijn natuurlijke talent ten volle inzet ten behoeve van het team ontstaat synergie. Uitzonderlijke resultaten kunnen worden neergezet, waar allen persoonlijk én gezamenlijk veel plezier en voldoening aan zullen beleven.

Start met een ODC teamanalyse om talenten met bijbehorend potentieel en kwetsbare kracht met bijbehorend valkuilgedrag zichtbaar te maken. Zowel van het team als geheel als voor elk van de teamleden.