ODC Talent- en drijfverenmeting


ODC-ASSESSMENT

ODC: DEEP SIMPEL FAST

  • Een unieke gevalideerde meting gebaseerd op archetype beelden
  • Het vraagt slechts 15 minuten om online in te vullen
  • Een uitgebreide terugkoppeling door een gecertificeerde coach
  • Inzicht in talenten, drijfveren en aangeleerd gedrag
  • Nog nooit kreeg u zo snel zo’n diep inzicht in uw functioneren.

ODC helpt mensen en teams vanuit hun natuurlijke kracht succesvol te zijn. ODC geeft fundamenteel inzicht in werkelijke én aangeleerde kwaliteiten en maakt het daarmee mogelijk scherp en met hoge voorspellende waarde te matchen op een functieprofiel.

Wie bekend is met diens eigen competenties, sterktes en zwaktes, drijfveren, je eigen gedrag onder stress, of eigen ‘schaduwkant’, beschikt daarmee ook over handvatten voor succesvol werken en leven. Of het nu gaat om de oriëntatie op of geschiktheid voor een volgende functie, het verklaren van het vastlopen in de huidige (werk)omgeving, of het evalueren van de kwaliteiten van een team, ODC biedt hét instrument om snel en effectief tot de juiste interventies te komen, met als doel en resultaat beter functionerende en prettiger levende mensen.

ODC meet, anders dan alle andere (ontwikkel-) assessment instrumenten, ook de onbewuste drijfveren van kandidaten.

De diepgang die daarmee bereikt wordt, is een goede voorspeller voor gedrag onder grote druk.

Snelheid geeft de ODC ook in termen van doorbraak in vaste patronen. Uit de praktijk van coaching en groepsinterventies blijkt dat het verdiepende inzicht dat de ODC genereert in eigen onbewuste drijfveren, een versnelling en verdieping geeft in het bewustzijn van eigen verlangens, mogelijkheden en aangeleerd gedrag. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden; met de ODC krijgt groei en ontwikkeling een impuls vanuit eigen werkelijke drijfveren. Hierdoor is de beweging tot gedragsverandering natuurlijker, sneller en duurzamer.

Specifiek aan ODC is de meting in tekst én beeld. Hierdoor meet de ODC naast wat u weet (cognitief) ook uw voorkeuren (associatief) uit uw individuele en collectieve onderbewustzijn. Dit genereert inzicht in het gedrag dat u toont, hetgeen in de meting tot uiting komt. Het grootste deel van ons dagelijks gedrag wordt namelijk aangestuurd vanuit onderbewuste patronen.

De ODC meting is web based en in korte tijd in te vullen op zowel pc als tablet, in elke browser. De ‘uitslag’ is snel beschikbaar.

Veel organisaties gingen u voor en krijgen daardoor inzicht in individueel functioneren, functioneren van teams, talenten, conflicten begrijpen, performanceverbetering en in het benutten van beschikbaar sociaal kapitaal.

ODC® geeft u werkelijk inzicht in competenties, drijfveren en aangepast gedrag.

Download hier de factsheet