Talent- en drijfverenanalyse


Ieder mens heeft talenten, een natuurlijk potentieel. Deze natuurlijke competenties worden meestal voor een gedeelte al volledig benut, andere vragen nog om verdere ontwikkeling.

Sommige competenties horen niet van nature bij iemand. Zij worden echter wel ontwikkeld en vertegenwoordigen het ervaringsgedrag. Het zijn aangeleerde competenties. Het kost meer energie om deze competenties te leveren en het bijbehorende gedrag te laten zien. Je moet hier als het ware voor ‘stretchen’.

Wanneer de druk op het werk en/of prive te groot wordt, kan een stretchgebied een valkuil worden. Dit is het gebied waarop iemand onderuit kan gaan of vervormd gedrag kan gaan vertonen. Bijvoorbeeld: vasthoudendheid, oorspronkelijk een competentie, kan onder druk rigide of dogmatisch worden.

De ODC meting (Odin Development Compass) waar wij mee werken brengt aanwezig talent, ook visueel, in kaart. De meting geeft zicht op zowel ontwikkelde competenties, als in potentie aanwezig. Tegelijkertijd geeft het een beeld welke competenties meer tot het aangeleerd gedrag behoren en onder druk kwetsbaar kunnen worden.

Doordat de meting niet alleen aansluit op het bewuste, en meet wat voor iedereen zichtbaar is (zoals de meeste assessments), maar ook op het onbewuste, door herkenning van de archetypen van Jung te gebruiken, ontstaat een zeer compleet beeld van iemands persoonlijke organisatiestructuur, zowel van wat nu zichtbaar is als van wat op dit moment misschien (nog) niet zichtbaar is.

De ODC geeft inzicht in wat iemands drijfveren zijn, wat hem of haar motiveert en hoe diegene zich verhoudt tot anderen. Is er een sterke drive aanwezig om sturend en pro-actief te zijn of zal men zich juist meer flexibel opstellen en is men gericht op de relatie met de ander? Kan men een idee of wens ook omzetten naar het stellen van doelen en daarmee zorgen dat die vorm krijgen?

Het ODC rapport kan een basis zijn voor het bepalen van een goede match met werkomgeving en passende rollen in een team, of een leidraad zijn bij persoonlijke ontwikkeling.

Naast een individuele meting is ook de meting van een team mogelijk, zodat men kan komen tot een optimale samenstelling of ontwikkeling van een team.