LeiderschapsLab voor Teamleiders


Vanuit authentiek leiderschap naar meer resultaat en plezier

Ervaar jij als teamleider regelmatig de spagaat tussen de opdracht die jij van ‘boven’ krijgt en de verwachtingen en mogelijkheden van het team waaraan jij leiding geeft? Word jouw tijd en aandacht ook opgeslokt door de waan van de dag, waardoor je te weinig ruimte creëert voor de zaken die er echt toe doen? Waarbij jij meer moet realiseren met minder mensen en middelen? En zou jij ook graag jezelf en jouw team in hun kracht zetten, maar weet je nog niet helemaal hoe?

 

Hoe zou het zijn om een veilige en inspirerende plek te hebben waarin jij samen met andere teamleiders leert om vanuit authentiek leiderschap meer resultaat te behalen met meer plezier?

 

Laat je inspireren door Theory U, een visie op nieuw leiderschap met praktische handvatten die denken, voelen en doen met elkaar verbinden.

Theory U

Teamleiders vervullen een verbindingsrol tussen hoger management en de werkvloer. Een rol die beroep doet op een diversiteit aan competenties. Waarbij zij te maken hebben met wederzijdse verwachtingen die soms conflicterend zijn. Waardoor het misschien soms als een spagaat voelt.

Het LeiderschapsLab voor Teamleiders biedt een veilige en inspirerende plek om samen met andere teamleiders vernieuwende inzichten en leerervaringen op te doen. Met en van elkaar leren, zodat je niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en samen kunt versnellen. Je wordt uitgedaagd om te experimenteren in je eigen context vanuit jouw eigenheid en authentiek leiderschap.

Wanneer is het LeiderschapsLab voor Teamleiders iets voor jou?

  1. Je wilt je ‘opdracht’ in de praktijk tot uitvoer brengen. Je vraagt je af hoe je je mensen echt in beweging krijgt richting gewenst resultaat.
  2. Je wilt je ontwikkelen in de competenties die het teamleiderschap van je vraagt.
  3. Je staat op het punt in je carrière waarop jij ervaart wat het is om leiding aan een team te geven.
  4. Je bent op zoek naar houvast en inspiratie om een leiderschapsstijl te ontwikkelen die past bij wie jij bent en wie jij als leider wilt zijn.
  5. Je hebt de bezieling om iets betekenisvols neer te zetten, maar je zoekt nog hoe jij dit vanuit jouw talent en potentieel concreet vorm kan geven.

In het LeiderschapsLab voor Teamleiders leren de deelnemers – die geloven in een nieuwe vorm van leiderschap – van en met elkaar om met meer resultaat en plezier hun leidersrol te vervullen. Door kennis en kunde in de praktijk toe te passen. De deelnemers fungeren als elkaars hulpbron bij het verdiepen van zowel inhoudelijke, procesmatige als gedragsaspecten rond de praktijkcasus die zij inbrengen.

Gedurende drie maanden krijg je intensieve begeleiding bij jouw proces, van het onderzoeken van blinde vlekken tot het neerzetten van concrete resultaten. Je zal zien dat je zeker niet de enige bent die tegen bepaalde issues aanloopt. Als deelnemers in de groep bieden jullie ook elkaar inspiratie en nieuwe inzichten en, niet onbelangrijk, een waardevolle spiegel. Naast het werken in de groep biedt het LeiderschapsLab voor Teamleiders ook individuele coaching.

Na deze drie maanden heb je richting gegeven aan jouw ‘project’ en heb je ook de eerste belangrijke stappen gezet en ervaren.

Door samen te werken binnen het Lab – wij zullen de verschillende groepen deelnemers met elkaar verbinden – wordt een community opgebouwd die ook na deze drie maanden een ondersteunende en inspirerende rol kan blijven vervullen voor jou als (team-)leider.

Lees hier ook alvast 10 tips om als teamleider meer resultaat en meer werkplezier te ervaren.

Stuur mij meer informatie over LeiderschapsLab voor Teamleiders

* vereist