Het LeiderschapsLab


Theory U

Theory U

Het LeiderschapsLab is er om samen met anderen te leren, te experimenteren en geïnspireerd te worden op het gebied van persoonlijk en/of professioneel leiderschap en vormgeven van nieuwe ideeën.

In een veilige en inspirerende omgeving ontdekken en ontwikkelen de deelnemers hun potentieel en verbinden deze met een casus uit hun eigen praktijk. Door elkaar te inspireren, te coachen en samen te co-creëren.

Iedere deelnemer neemt een eigen praktijk casus mee, waaraan gedurende de hele periode intensief gewerkt zal worden. De fasen van de Theory U zullen daarbij als leidraad dienen.

Binnen Ruimte voor Veranderen is de Theory U een van de krachtige instrumenten waar wij mee werken. Geïnspireerd door het wereldwijde U.Lab, waarin Otto Scharmer vanuit het Presencing Institute en MIT Boston changemakers met de U heeft leren werken, willen wij deze ervaring graag met jou delen.

Wanneer is het LeiderschapsLab iets voor jou?

  • Je hebt een persoonlijk, zakelijk of maatschappelijk vraagstuk dat betekenisvol is en je wilt dit inbrengen om aan te werken
  • Je ziet en ervaart dat het downloaden van oude patronen niet meer werkt en wil geïnspireerd worden door vernieuwende zienswijzen en praktische aanpakken en interventies
  • Je wilt werken vanuit aanwezig potentieel en talent
  • Je ziet het belang en de kracht van samen en wil van en met elkaar leren
  • Je wilt keuzes maken die voor jou kloppen en daar ook gevolg aan geven
  • Je kiest voor de duurzame en betekenisvolle weg in plaats van voor korte termijn oplossingen.

 

Het LeiderschapsLab is er voor drie doelgroepen:

  1. Persoonlijk LeiderschapsLab: voor mensen die willen werken aan een persoonlijk vraagstuk in werk of leven
  1. Professioneel LeiderschapsLab: voor (toekomstige) leiders die hun professioneel en persoonlijk leiderschap willen vergroten in de context van een concreet en betekenisvol business vraagstuk. Speciaal voor teamleiders is er het LeiderschapsLab voor Teamleiders.
  1. Executive LeiderschapsLab: voor executives die hun potentieel en invloed willen inzetten voor de realisatie van een betekenisvol  ‘project’, binnen of buiten de organisatie

IMG_2627

Het basisprogramma van elk LeiderschapsLab duurt 3 maanden en bestaat uit groepsleren, individuele coaching en toegang tot een on-line LeiderschapsLab.

Na deze drie maanden heb je richting gegeven aan een voor jou lonkend perspectief en heb je ook de eerste stappen gezet. Zolang je dat wenst kun je gebruik blijven maken van de inspiratie en het leeromgeving die zowel het fysieke als virtuele LeidersschapsLab biedt.  
Voor de start zullen wij met iedereen een intakegesprek hebben.

Ontdek het plezier en de kracht om vanuit open mindopen hart en open wil niet alleen bestaande problemen op te lossen, maar vanuit co-creatie onverwachte resultaten te realiseren.

Neem contact op voor meer informatie.

Een voorproefje ervaren? Kom dan naar het LeiderschapsLab-in-1-dag.