Theory U


U.Lab-welcome

Wij omarmen de visie van Scharmer & Kaufer (2013) dat wij het verouderde ‘ego-systeem-bewustzijn’ dat zich volledig richt op het welzijn van het individu los moeten laten, om te streven naar een ‘eco-systeem-bewustzijn’ dat de nadruk legt op het welzijn van het geheel. Zij bieden met Theory U een praktische methode waarmee leiders de belangrijkste uitdagingen van onze tijd kunnen aangaan om een economie te creëren die zorg draagt voor het welzijn van iedereen.

Dit vraagt om een verandering van staat van bewustzijn:

  • Van ik naar wij.
  • Van uitsluiting naar insluiting.
  • Van angst en controle naar vertrouwen en ondersteuning.
  • Van het wat en het hoe naar het wie en waarom.
  • Van downloaden naar co-creëren van oplossingen.
  • Van managen vanuit verleden naar leiden vanuit de toekomst.
  • Van streven naar uniformiteit naar verbinden van diversiteit.

Een belangrijk fundament van het nieuwe paradigma is het doorlopen van het U-proces dat vraagt om een open geest, een open hart en een open wil

Theory U

Theory U

 

  1. Afdalen naar de bodem van de U: Observeren, observeren en nog eens observeren. Download niet langer het bekende en verwachte, maar dompel jezelf onder in plekken met het grootste potentieel, in kwesties die het belangrijkste zijn voor de situatie waarmee je je geconfronteerd ziet.
  2. Op de bodem van de U: Trek je terug en overdenk alles: geef je innerlijk weten de kans zich te manifesteren. Zoek in je diepste binnenste die stilteplekken van waar het innerlijke weten naar boven kan drijven. Hier overdenk en deel je alles wat je geleerd hebt door dien intense vorm van luisteren en vraag je je af: Wat wil zich hier manifesteren?. Hoe verhoudt zich dat tot het vervolg van de reis? en Hoe kunnen we deel worden van het toekomstverhaal in plaats van vast te houden het verhaal uit het verleden?
  3. De reis terug omhoog langs de rechterpoot van de U: Handel spontaan. Onderzoek al doende de toekomst. Ontwikkel een prototype waarbij de toekomst wordt geëxploreerd door kleine, snelle en spontane activiteiten. Zo’n prototype genereert snelle feedback van alle belanghebbenden en stelt je in staat je idee te ontwikkelen en uit te werken.

Als ervaren Theory U practitioners vertalen wij dit nieuwe paradigma naar de dagelijkse praktijk van mens en organisatie door het creëren van eco-bewustzijn en het samen doorlopen van het U-proces binnen de gevraagde context. Lees ook de ervaringen van deelnemers aan het wereldwijde ULab leiderschapsprogramma waarin Ruimte voor Veranderen participeert.

Kennismaken met Theory U en ervaren wat dit voor jou kan betekenen? Doe mee aan ons LeiderschapsLab-in-1-dag!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *