Waarom wij dit doen


visie

Wij leven in een tijd van transitie.  Wij willen changemakers ondersteunen bij het vormgeven van de toekomst.
Oude vormen werken niet meer en vallen uit elkaar. Tegelijkertijd weten we nog niet hoe de vormen van de toekomst er uit gaan zien. Dit zorgt voor veel spanning, onzekerheid en polarisatie. De meer conservatieven grijpen terug naar oude bekende methoden. De changemakers zien het belang van het creëren van nieuwe passende vormen.

Volgens de Trendrede 2015 is Nederland aan het vernieuwen en daarin nog zoekende naar betekenis en richting. Oude fundamenten en structuren, veelal gebaseerd op controle en heerszucht, verliezen hun betekenis maar bemoeilijken wel de vooruitgang. Tegelijkertijd maakt snelheid plaats voor bedachtzaamheid als tegenwicht voor betekenisloze ‘vooruitgang’. Hoe bewegen we ons nu richting een lonkend perspectief in deze ondertussenheid, zoals de auteurs van de Trendrede de huidige periode benoemen? Een periode die gepaard gaat met frustratie en onzekerheid.

Heropbouw van betekenis vraagt om het creëren van een nieuw lonkend perspectief waaraan wij ons kunnen verbinden. Een lonkend perspectief dat aantrekkingskracht heeft en ons in beweging zet in een richting die betekenisvol is. Voor ons als individu, groep, organisatie, en samenleving. Hoe groter de entiteit of het systeem, des te meer uitdaging om een open dialoog te voeren die nodig is om tot een gedeeld perspectief te komen. Wordt deze dialoog niet gevoerd, dan voelen mensen zich niet betrokken en komen zij niet in beweging.

Ook een persoonlijke missie die richting geeft aan iemands werk en leven vraagt om een dialoog: een interne dialoog met jezelf. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat besluit ik? In tijden van onzekerheid zijn dit prangende vragen die vaak niet eenvoudig te beantwoorden zijn doordat we niet meer gewend zijn aandachtig naar onszelf te luisteren. In plaats daarvan worden wij vaak geleefd door ingesleten patronen.

Beweging richting een lonkend perspectief vraagt om voldoende urgentie of verlangen en intrinsieke motivatie. Ontbreekt urgentie of verlangen, dan ligt stilstand of terugkeren naar het vertrouwde op de loer. Vaak is een externe factor, zoals ziekte, ontslag of promotie, reorganisatie of new business, recessie of een bloeiende economie de aanleiding voor een nieuw perspectief. Oorzaak, schuld of juist motivatie worden in eerste instantie vaak buiten het eigen systeem gezocht. Dit veroorzaakt eerder weerstand dan beweging in verandering. Hoe anders is dat bij een intrinsiek verlangen en gevoel van verbondenheid met een lonkend perspectief dat richting geeft bij het maken van eigen keuzes? Dat is de reden dat wij geloven in verandering van binnenuit. Door op zoek te gaan naar intrinsieke motivatie, talenten en drijfveren.

Oude structuren verliezen hun betekenis, maar belemmeren nog wel vernieuwing. Instituten als financiële instellingen, maar ook de overheid zijn zoekende om hun betekenis hier uit te vinden. Maar vertrouwde gewoonten en de angst om controle en macht te verliezen bemoeilijken dit. Dit is overigens mens eigen. Wie herkent niet hoe moeilijk het is om ingesleten patronen zoals perfectionisme, rebelsheid, opoffering, dominantie etc. af te leren. Doorbreken van patronen vraagt om bewustzijn, het experimenteren met nieuw gedrag en het volharden door het koesteren van succesmomenten.

Verandering vraagt om ruimte om los te laten. Voorkom de verleiding van het snel ‘fixen’ van complexe problemen door het downloaden van oude oplossingen die niet werken. Succesvolle en duurzame verandering vraagt om meer dan het bepalen van nieuwe structuren, processen, functiebeschrijvingen en infrastructuren in de bovenstroom. Het gaat vooral om het verbinden van de bovenstroom met de onderstroom. Deze onderstroom omvat minder tastbare zaken als beleving, verwachtingen, motivatie, cultuur, dynamiek en commitment. Juist het zichtbaar maken van wat er in de onderstroom leeft creëert ruimte binnen het systeem om wezenlijk een transitie tot stand te brengen in plaats van cosmetische verandering.

Wij zien het grote belang van heropbouw van betekenis in maatschappij, organisaties en onszelf. Het belang de kloof die op zoveel gebieden is ontstaan te overbruggen.
Onze bijdrage is het creëren van ruimte voor een lonkend perspectief waaraan een ieder zich met hoofd, hart en handen kan verbinden. Een inspirerende ruimte om aan dit perspectief, met elkaar, vorm te geven.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *