De Dialoog


Dialoog, 1997, brons 60 cm

Van Debat naar Dialoog: verandering gaat om mensen verbinden door echt te luisteren

“Change happens by listening and then starting a dialogue with the people who are doing something you don’t believe is right. Jane Goodall”

 

Willen wij de huidige ecologische, socio-economische en spiritueel-culturele kloven overbruggen dan is het wijs om te starten met het delen van de intentie. Zonder een gedeelde intentie is de kans om samen tot gedragen oplossingen te komen nagenoeg onmogelijk. Dan lopen we het risico dat de genoemde kloven die Scharmer in ‘Leiden vanuit de Toekomst’ uitgebreid beschrijft tot destructie lijdt. Helaas zien wij zowel in maatschappelijke, organisatorische als in interpersoonlijke discussies vaak dat de nadruk ligt op de verschillen in zienswijzen, terwijl de – vaak onuitgesproken – intenties niet zover uit elkaar liggen als het eruit ziet. Het gaat dan om het halen van een gelijk in het debat in plaats van om het samen creëren van een oplossing voor het vraagstuk wat er ligt. Het politieke debat is daar helaas vaak een treffend voorbeeld van.

 

Weersta het oordeel, cynisme en angst die op de loer ligt. (Scharmer noemt dit de Voices of Judgement, Cynism & Fear). Open je geest en sta open voor zienswijzen van anderen. Neem samen waar, ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief. En deel wat je feitelijk ziet zonder te vervallen in oordelen en vooringenomen oplossingen. Herken wanneer de stemmen van oordeel, cynisme en angst een werkelijke oplossing in de weg staan. En wat ze nodig hebben om rustiger te worden en ruimte te geven. Deze ‘stemmen’ zijn de grootste saboteurs. Niet alleen bij maatschappelijke vraagstukken, maar ook bij het verwezenlijken van persoonlijke doelen.

Niveaus van luisteren

Niveaus van luisteren

 

Kijk vanuit open mind, open hart en open wil naar wat er wil ontstaan. In plaats van het downloaden van eigen meningen, het denken in ‘wij vs. zij’ en het gevangen zitten in het eigen belang. Vraag wat de situatie met een ander doet, wees oprecht geïnteresseerd. Luister op een diep niveau en laat ook jouw hart van binnenuit spreken. En ga met elkaar daarover in dialoog. Als vanzelf zal er dan vaak een gedeelde wil ontstaan met de contouren van een lonkend en gedeeld perspectief. Dit gaat verder dan het toepassen van communicatietechnieken. Het vraagt om een wezenlijk andere positie van waaruit jij waarneemt en acteert. De moed om het vraagstuk  te leggen waar deze hoort, er samen met betrokkenen vanuit open mind, open hart en open wil over in gesprek te gaan de ‘eigen stemmetjes’ te weerstaan.

 

Wij faciliteren de dialoog om bewustzijn te vergroten over wat er wil ontstaan vanuit open mind, open hart en open wil. Om van daaruit te (co-)creëren. Onze aanpak doet een beroep op ratio en bewustzijn maar ook op intuïtie, het onbewuste en de creativiteit. Wij werken met leerstijlen, opstellingen, rollen, testen op het gebied van talent en drijfveren, learning labs  enzovoorts. Door de dialoog te faciliteren lossen we geen problemen op maar brengen we inzicht, acceptatie en verbinding. Dat geeft aanleiding voor verandering van gedrag.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *