Jaarlijkse archieven: 2014


Verbind organisatiedoelen aan persoonlijke drijfveren en talenten

Veel talentvolle professionals kunnen hun ei niet binnen hun werk kwijt en benutten daarom hun kwaliteiten in hun vrije tijd waardoor veel potentieel en kostbare energie verloren gaan. Denk bijvoorbeeld aan de verveelde boekhouder die in het weekend zijn organisatorisch talent inzet ten dienste van de plaatselijke sportclub of de gestreste […]


Van angst en controle naar vertrouwen en ondersteuning

Betrap jij jezelf ook regelmatig op een déjà-vu? In mijn werkleven als organisatieadviseur, coach en procesbegeleider heb ik de afgelopen decennia diverse economische recessies of dipjes meegemaakt. Het gedrag van zowel bedrijven en organisaties als medewerkers is vaak voorspelbaar. Rituelen in crisistijd Organisaties grijpen snel terug op beproefde mechanismen • […]


Van wortel en stok naar intrinsieke motivatie

Veel organisaties zitten in een voortdurende managementcrisis, omdat zij nog altijd de wortel en de stok hanteren om de productiviteit van medewerkers te vergroten zonder dat dit een duurzaam resultaat oplevert. Denk bijvoorbeeld aan de beknellende KPI structuren met bijbehorende promotie-, demotie, en bonusincentives die veel leidinggevenden en medewerkers in hun […]


Ruimte voor Veranderen ziet het licht

Na een periode van broeden, voelen en voortdurend dialoog kondigen wij vol passie en ambitie de geboorte aan van Ruimte voor Veranderen, een samenwerkingsinitiatief van Oei voor Groei en Bureau Linde. Ons antwoord op de trends en uitdagingen van deze tijd en die twee weken geleden zo treffend werden gepresenteerd in de Trendrede 2015. Maak […]


Ervaar ruimte voor verandering en wederopbouw van betekenis

Volgens de Trendrede 2015 is Nederland aan het vernieuwen en daarin nog zoekende naar betekenis en richting. Oude fundamenten en structuren veelal gebaseerd op controle en heerszucht,  verliezen hun betekenis maar bemoeilijken wel de vooruitgang. Tegelijkertijd maakt snelheid plaats voor bedachtzaamheid als tegenwicht voor betekenisloze vooruitgang. Hoe bewegen we ons nu richting […]


Over veranderingen die wel slagen

Welkom bij de nieuwe website van Ruimte voor Veranderen. Ruimte voor Veranderen richt zich op het creëren van de voorwaarden en het realiseren van veranderingen die wel slagen. Zodat mens en organisatie kunnen groeien en ontwikkelen. Ruimte voor Veranderen is een samenwerkingsinitiatief van Oei voor Groei en Bureau Lindeman.